Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Inimene

Tööstressiga seostatakse muuhulgas järgnevaid terviseprobleeme:

 • südame-veresoonkonnahaigused;

 • ärevushäired, depressioon ja posttraumaatiline stressisündroom;

 • maohaavandid;

 • ainevahetushäired;

 • luu- ja lihaskonnavaevused.

 Stressis inimesele on sageli omased mitmesugused riskikäitumised: 

 • suitsetamine;

 • liigne alkoholitarbimine;

 • narkootikumide tarbimine;

 • vähene liikumine ja istuv eluviis;

 • ebatervislik toitumine.

Organisatsioon

Organisatsioonile kaasnevad kõrge stressitasemega järgnevad probleemid:

 • töötajate vähene loovus, madal töövõime ja vähene pühendumine;

 • kõrge töövõimetuse tase;

 • suur personalivoolavus;

 • suurenenud tööõnnetusrisk;

 • kvaliteediprobleemid, mis viivad omakorda klientide rahulolematusest tulenevate kuludeni.

 

Ühiskond

Tööstress mõjutab ka ühiskonda laiemalt:

 • stressis töötaja võib valada pinge välja oma lähedaste ja kaaskodanike peale, suurendades agressiivsust ühiskonnas laiemalt;
 • kannatab ühiskonna tootlikkus;
 • tööstressiga seotud kulud kannab suures osas üldine ravikindlustussüsteem;
 • kui töötaja ei ole stressi tõttu võimeline enam tööle naasma, kannab kulutusi pensionisüsteem.
Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon