Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Eestikeelsed infoallikad

www.ti.ee
Tööinspektsiooni koduleht.

29.04.2010 tööstressi konverentsi materjalid
Katrin Kaarma ettekanne 

Stavroula Leka ettekanne

www.terviseinfo.ee
Tervise Arengu Instituudi poolt hallatav tervisedenudsealast infot pakkuv leht.

 

http://osha.europa.eu/et/
Euroopa Töötervishoiu ja tööohutuse agentuuri eestikeelne leht.

 

http://www.enop.ee/tpi/ohi2.php
Internetipõhine küsimustik - organisatsiooni psühhosotsiaalse tervise indikaator (OHI-2)

 

http://www.pekonsult.ee/stress.php
Tasuta internetipõhine tööstressitest

 

Inglisekeelsed infoallikad

http://osha.europa.eu/en/topics/stress 
Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri kodulehe tööstressile pühendatud osa.

 

http://www.hse.gov.uk/stress
Suurbritannia Töötervishoiu ja tööohutuse ameti (HSE) kodulehe stressi temaatiline sektsioon.

 

http://prima-ef.org/primaefproject.aspx
Psychosocial Risk Management - European Framework. Euroopa Komisjoni, Maailma Terviseorganisatsiooni, Rahvusvahelise Tööroganisatatsiooni ja teiste partnerite koostööprojekti veebileht psühhosotsiaalsete riskide ohjest töökohal.

 

http://www.etuc.org/IMG/pdf_Final_Implementation_report.pdf 
Implementation of the European autonomous framework agreement on work-related stress. Tööga seotud stressi raamkokkuleppe rakendamise raport.

Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon