Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Kuigi töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine on tööandja kohustus, on ka töötajal tervisliku töökeskkonna loomisel oluline roll. Töötaja on oma töö parim asjatundja – tema sisend töökeskkonna riskianalüüsi ning stressiallikate täpsustamisse on suure väärtusega.

 

 

Töötajana on teil omalt poolt võimalik teha järgnevat:

 • andke tööandjale teada, kui tunnete vajadust lisainfo või koolituse järele;

 • kui tunnete tööülesannete või vastutuse osas ebaselgust, siis täpsustage seda oma otsese juhiga;

 • juhtige tööandja või töötajate esindaja tähelepanu olulistele riskidele töökeskkonnas või töökorralduses;

 • osalege aktiivselt riskianalüüsi protsessis – täitke küsitlusi või võtke osa intervjuudest;

 • kui tunnete, et teid töökohal kiusatakse või ahistatakse, siis rääkige sellest kindlasti kellegagi, keda usaldate – oma otsese juhi, kolleegi või personalitöötajaga, säilitage tõendeid (e-kirjad, tunnistajate ütlused) võimaliku hilisema uurimise tarbeks;

 • hoolige endast, jälgige oma enesetunnet ning kontrollige regulaarselt oma tervist;

 • kui tunnete, et ei tule toime ja vajate ajutiselt lisatuge või individuaalset töökorraldust, siis rääkige sellest oma tööandjaga;

 • pakkuge kolleegidele tuge nende tööalastes probleemides ning võtke abi vastu, kui ise seda vajate.

Lisaks lahenduse otsimisele tööl, võib olla kasu ka oma elustiili ülevaatamisest, et välja selgitada faktorid, mis võivad stressi tekkimisele kaasa aidata. Nendeks võivad olla näiteks:

 • Suitesetamine, liigne alkoholi tarbimine;
 • Vähene uni ja puhkus;
 • Mitu üheaegset töökohta, pidev kiirustamine;
 • Ebaregulaarne toitumine;
 • Töö võtmine koju kaasa;
 • Vähene füüsiline tegevus.

Käesoleval leheküljel räägime tööstressist - olukordadest, kus pingellikad tulenevad inimese tööst. Samas on piiri tõmbamine töö ja eraelu vahel keeruline ning vahel ka võimatu – töö mõjutab meie võimet toime tulla igapäevaeluga ning eraelu omakorda mõjutab töövõimet.

Kui tunnete, et kannatate stressi all, siis soovitame teil konsulteerida oma perearsti, psühholoogi, psühhiaatri või nõustajaga. Kui arvate, et stress on põhjustatud tööst või mõjutab oluliselt teie tööd, siis on väga oluline ka tööandjat probleemidest teavitada - ainult siis on võimalik tööandjal ka teha midagi olukorra parandamiseks. Abi võite saada oma otseselt juhilt, personalispetsialistilt, töökeskkonnaspetsialistilt, töötajate esindajalt või töötervishoiuarstilt. Õigeaegne abi ja töökorralduse muutus võib ennetada stressi süvenemist ja tõsisemate terviseprobleemide tekkimist.

Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon