Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Pinget ja stressi kohtame oma igapäevases elus pidevalt ning enamasti ei tekita sellega toimetulek meile raskusi – mõõdukat pinget tekitavate olukordadega toimetulek annab võimaluse tunda rahuldust hakkamasaamisest. See, kuidas igaüks stressiga toime tuleb, sõltub konkreetsest olukorrast, inimese kogemustest, toimetulekuoskustest ja võimetest, isiksuomadustest, toetuse olemasolust ja paljust muust. Oluline on stressi sümptomeid õigeaegselt märgata, stressi põhjustega tegeleda ning vajadusel abi otsida. Pikaajaline stress võib tuua kaasa olulisi tagajärgi  inimese käitumisele ja füüsilisele ning vaimsele tervisele.

Käitumises võib stress väljenduda järgnevas:

 • unehäired;
 • suitsetamine või alkoholi tarbimine;
 • muudatused toitumisharjumustes;
 • pere ja sõprade vältimine, häired igapäevastes tegevustes;
 • seksuaalprobleemid;
 • äärmuslikud reaktsioonid või vägivallapuhangud;

Esmased füüsilised sümptomid võivad olla:

 • väsimus;
 • peavalu;
 • lihaspinged;
 • seedimisprobleemid.

Võimalikud vaimsed ja emotsionaalsed probleemid on näiteks:

 • masendus, ärevus, ärrituvus või ülemäärane muretsemine;
 • nõutus, tähelepanu ahenemine, tundetus ja ükskõiksus;
 • mäluhäired ja keskendumisprobleemid;
 • tunne, et ei suudeta olukorraga toime tulla ega tulevikuplaane teha;
 • madal enesehinnang.
Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon