Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Allpool on esitatud näide kaaskirjast, mida koos küsimustikuga töötajatele saata. Soovitav on saata kaaskiri nimeliselt asjakohase pealkirjaga ametliku paberina. Kaaskirja kvaliteet ja professionaalsus aitavad tõsta küsitlusele vastajate arvu.

 

Ettevõtte nimi

Ettevõtte aadress

Kuupäev

 

Tere [töövõtja nimi]

[Ettevõtte nimi] on võtnud endale kohustuse kaitsta oma töötajate tervist, ohutust ja heaolu. Me mõistame, et tööstress on oluline töötajate tervist mõjutav küsimus ning peame oluliseks selle põhjustega tegeleda.

Lisatud küsimustik koosneb 35 lühikesest ja lihtsast küsimusest ning mõnest üldisest punktist selle kohta, millist tööd te teete. Küsimustik on anonüümne - me ei küsi midagi, mis võimaldaks teie isikut tuvastada ning andmeid analüüsitakse alati vaid grupitasandil, tagades anonüümsuse säilitamiseks vajaliku gruppide suuruse. Uuringu eesmärk on välja selgitada teie suhtumine meie organisatsioonis valitsevatesse töötingimustesse, seda ei kasutata hinnangu andmiseks teie isiklikule töösooritusele või võimetele. Küsimustiku täitmisega saate te koos kolleegidega meid heade töötingimuste loomisel oluliselt aidata – sellest saame ülevaate, kuidas meil läheb ja näeme, kus võivad olla probleemid.

Palun lugege käesolevaid juhised hoolikalt ja täitke küsimustik niipea kui võimalik. Selle täitmine võtab aega umbes 15 minutit. Iga küsimuse juures märkige kastike, mis kõige täpsemalt kirjeldab teie tööd viimase kuue kuu jooksul. Küsimustiku paberversiooni täites märkige palun igale küsimusele vaid üks vastus.

Kui küsimustikud on tagastatud ja analüüsitud, arutatakse tulemused läbi töötajate ning töötajate esindajatega. Gruppides korraldatavatel kohtumisel plaanime peale arutelu tulemused kinnitada, valida välja kõige olulisemad küsimused ning leppida kokku asjakohastes meetmetes parendustegevusteks.

Täidetud küsimustikke ootame tagasi hiljemalt [nädalapäev, kuupäev]. Elektroonilise küsimustiku vastused edastatakse meile automaatselt peale Saada-nupu vajutamist, paberil täidetud küsimustikud palume asetada [kogumiskasti asukoht] või anda [kontakti nimi/telefon].

Kui teil on uuringu osas küsimusi, palume teil ühendust võtta [kontakti nimi / telefonin].

Täname teid osalemise eest.

Lugupidamisega,

Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon