Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Uuring kõigi töötajatega pakub alati täpsema pildi kui valim. Suurema valimi kasutamise eeliseks on võimalus sooritada üksikasjalikumat analüüsi alarühmade osas (nt osakonna või ameti põhiselt) ja anda rohkematele töötajatele võimalus oma arvamust avaldada. Puudusteks on suuremad kulud nii rahaliste ressursside kui aja näol.

Väikseima soovitatava valimi eeliseks on minimaalsed kulud ja töötajate aja kokkohoid. Allpool esitatud minimaalse valimi suurus on arvutatud nii, et uuringu tulemused annaksid statistiliselt esindusliku pildi kogu personali vaadete kohta.

Tabelis on antud soovituslikud minimaalsed valimi suurused

Töötajate arvSoovituslikud valimi suurused vähemalt 5% statistilise täpsuse saavutamiseks [1]

500 või vähem

Kõik töötajad
501-1000500
1001-2000650
2001-3000700
Üle 3000800

[1] Eeldab 50% vastamisprotsenti

Valimi koostamisel on oluline, et töötajad valitakse sinna kogu personali hulgast juhuslikult. Juhuslik valik võimaldab eeldada, et valimi põhjal saadud tulemused peegeldavad kogu organisatsiooni töötajaskonna vaateid.

Kõige kiirem viis juhusliku valimi valimiseks on kasutada tabelarvutustarkvara:

  1. Eksportige või kopeerige töötajate nimekiri tabelarvutusprogrammi;

  2. Kui plaanite teha alagruppide analüüse, siis peaksite töötajate nimedele lisama ka täiendavat infot nagu elukutse, osakond jms;

  3. Kõrvaloleval tühjal veerul looge nimekiri juhuslikest numbritest kasutades arvutusprogrammi funktsioone või muid meetodeid;

  4. Sorteerige nimekiri nende juhuslike arvude järgi ja võtke oma valimiks nimed järjest alt või ülevalt. 

Juhulikku valimit on võimalik teha ka käsitsi:

  1. Nummerdage teie töötajate nimekiri järjest nt 1, 2, 3 jne;

  2. Looge kogum juhuslikest arvudest, mille suurus oleks võrdne soovitud valimi suurusega (nt kui teil on 2000 tötajat, peaks valim koosnema 650 inimesest). Numbrid on vahemikus 1 kuni kogu teie töötajate arv. Näiteks juhul kui teil on 2000 töötajat, tuleb luua nimekiri 650 juhuslikust arvust, mis jäävad 1 ja 2000 vahele. Selle nimekirja juhuslikest arvudest võib saada arvutiprogrammist, statistilistest tabelitest või Interneti kaudu, kus on saadaval palju lehti juhuslike arvude genereerimiseks;

  3. Käsitsi valige oma töötajate nimekirjast need, kellel on genereeritud arvudega vastavad numbrid. See on valim, kellele saadate küsimustiku.

Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon