Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Et uuringutulemuste põhjal oleks võimalik teha järeldusi kogu ettevõtte töötingimuste osas, on väga oluline koguda vastused võimalikult paljudelt töötajatelt. Reeglina peetakse piisavaks, kui vastab üle 50% küsitletutest, 60% on soovitatav, üle 70% aga juba väga hea. Kui vastanute hulk jääb alla 50%, ei saa uuringut pidada esinduslikuks ning tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult.

Uuringu usaldusväärsuse juures on teiseks oluliseks aspektiks see, et võrdselt esindatud oleksid töötajad erinevatelt organisatsioonitasanditelt, osakondadest ning piirkondadest. Nii on teada, et üldiselt on kontoripersonal küsitlustele varmam vastama kui füüsilise töö tegijad ja seega tuleb viimaste kaasamiseks enam pingutada.

On mitmeid asju, mida saab hea vastamismäära saavutamiseks uuringueelselt ära teha. Väga oluline on selgitada töötajatele uuringu tähtsust ning tagada, et nad tunnetaksid, et nende arvamus loeb ning sellega arvestatakse. Mõned head moodused selle saavutamiseks on:

 • Tutvustage uuringut organisatsioonis enne selle laialijagamist. Kaasake tutvustusprotsessi soovitajatena tippjuhtkonna ning töötajate esindajaid;

 • Seletage kogu personalile:

  • Uuringu eesmärki,

  • Kuidas ja millal tulemusi analüüsitakse,

  • Mida uuringutulemustega ette võetakse,

  • Kuidas ja millal saavad töötajad uuringu tulemuste osas tagasisidet;

 • Veenge töötajaid vastuste anonüümsuses, see julgustab neid avameelselt vastama. Parim viis selleks on uuringu päisesse ametliku anonüümsust kinnitava teate lisamine;

 • Kasutage küsimustike jaotamisel võimalikult ajakohaseid ja täpseid andmeid, et küsitletavad ankeedid kindlasti kätte saaksid;

 • Andke vastaatele küsimustike täitmiseks piisavalt aega;

 • Tehke kõik võimalik juhtide veenmiseks uuringu olulisusest, et nad julgustaksid oma töötajaid küsimustikku täitma;

 • Võimaldage küsimustiku täitmiseks piisavalt aega tööajast;

 • Enne vastamise lõpptähtaega peaks tuleks anda  üks või kaks meeldetuletust;

 • Lisage küsimustikule info selle kohta, millal ja kuidas teatatakse tulemused personalile ja pidage sellest kinni;

 • Pakkuge ankeedi täitmiseks piisavalt juhiseid ning kontakt, kellelt saab vajadusel abi;

 • Kaaluge, mis oleks parim kanal töötajatele küsitluse jagamiseks ja tagasisaamiseks (paberkandja, asutuse intranet, link e-mailis). Võimaluse korral võiks pakkuda erinevaid variante, et igaüks saaks ise valida endale kõige sobivama viisi, säilitades samas anonüümsuse;

 • Kui võimalik, leidke küsimustiku täitmiseks mõni stiimul. Suurbritannias on sellises olukorras suure ja eripalgelise organisatsiooni juures osutunud edukaks strateegia, mille puhul lubati iga täidetud küsimustiku kohta teha väike annetus ühele kindlale heategevuskorganisatsioonile.
Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon